Kategori: Diverse

Att visa respekt för den avlidne med en minnesbok

På grund av covid-19-pandemin är många begravningar och minnesmärken virtuella (eller så är deltagarna mycket begränsade). Att skapa en minnesbok för att hedra den avlidne är ett genomtänkt sätt att visa din respekt och ge känslomässigt stöd till familj och vänner utan att närvara.