80 manifestationsjournaler för nybörjare

Självförbättring

Uppmaningar om manifestationsjournal

Att manifestera mål med attraktionslagen behöver ingen introduktion. Lagen erbjuder olika verktyg och tekniker för att göra manifestationsresan smidigare och framgångsrik. Manifestationsjournaluppmaningar ären sådan mekanism för att få dig igång på vägen mot att förverkliga dina drömmar.

80 Manifestationsjournaluppmaningar

Tanken bakom manifestationsjournalföring det är enkelt. Det är ett systematiskt sätt att hålla reda på dina drömmar och mål när du går vidare längs manifestationens väg. Dagboken är bara en dedikerad anteckningsbok för att skriva ner dina tankar och känslor.

Att sätta våra känslor och tankar kan låta tillräckligt enkelt men för många av oss är det svårt att träna. När du tar lite tid från ditt fullspäckade schema och sätter dig ner med dagboken för att skriva in den, konfronteras du ofta med writer's block.Ingenting kan vara värre än så – oförmögen att bilda ord och meningar för att beskriva dina innersta idéer och övertygelser. Det är här lagen om attraktion journal uppmaningar kommer väl till pass.

Manifestationsjournaluppmaningar är frågesatser som fungerar som en signal och inspirerar dig att svara på dem. De är inramade på ett sådant sätt att deras svar kommer att avslöja dina djupaste tankar utan ansträngning.

Nu kommer vi till frågan om var man kan hitta dessa manifesterande journaluppmaningar för att sätta igång din journalföring och slutligen gå vidare med manifestationsprocessen.

Ja, du har kommit till rätt ställe. Den här artikeln listar 100 ofelbara uppmaningar för att komma igång med din manifestationsjournal.

80 Manifestationsjournal-uppmaningar och idéer

 1. Hur blev du intresserad av attraktionslagen?
 2. Har du några tvivel angående sanningshalten i lagen om attraktion?
 3. Vilka är utmaningarna du ställdes inför med lagen om attraktionsmanifestation?
 4. Har du stött på några begränsande övertygelser när du manifesterade?
 5. Kunde du identifiera orsakerna bakom dessa begränsande föreställningar?
 6. Var du framgångsrik i att eliminera alla begränsande övertygelser med lagen om attraktion?
 7. Har du någonsin mött misslyckanden i att manifestera?
 8. Har du lyckats med att manifestera?
 9. När du började med attraktionslagen, vad var det första du ville manifestera?
 10. Vilket var det första målet du manifesterade med attraktionslagen?
 11. Gör en lista med 5 avsikter relaterade till målet du försöker manifestera nu.
 12. Visar du flera mål nu?
 13. Står du inför några utmaningar med att manifestera flera mål samtidigt?
 14. Gör en lista över alla dina vildaste önskningar.
 15. Vilken inverkan skulle du vilja ha på den här världen?
 16. Vad är det bästa du kan erbjuda den här världen?
 17. Vad, enligt din åsikt, är det perfekta tillståndet i de olika aspekterna av ditt liv. (Hälsa, rikedom, relation, karriär, livsstil)
 18. Hur mycket släpar du efter ditt idealtillstånd nu?
 19. Vilka är dina planer för att uppnå perfektion?
 20. Fem av de personlighetsdrag du älskar mest hos dig själv.
 21. Fem fysiska egenskaper du älskar mest hos dig själv.
 22. Hur beskriver du dig själv? Lista 5 adjektiv.
 23. Vilka är de 5 sakerna du älskar mest med dig själv?
 24. Hur mycket älskar du livet?
 25. Är du glad?
 26. Är du glad att vara dig själv?
 27. Om du har valet, i vems hud skulle du vilja vara?
 28. Om du fick välja, var skulle du vilja bo?
 29. Om du har obegränsade resurser, vad skulle du vilja ha i livet?
 30. Vad är din idé om framgång?
 31. Anser du dig själv framgångsrik?
 32. Hur viktigt är det för dig att vara framgångsrik?
 33. Är du nöjd med ditt nuvarande liv?
 34. Vad tycker du saknas i ditt liv?
 35. Anser du dig själv värd att bli älskad?
 36. Hur hälsosamma är dina relationer?
 37. Hur stor vikt ger du pengar?
 38. Förbinder du framgång med materiella ägodelar?
 39. Ger materiella ägodelar dig lycka?
 40. Hur bedömer du din fysiska hälsa?
 41. Hur bedömer du din psykiska hälsa?
 42. Vad mer kan du göra för att förbättra din fysiska hälsa?
 43. Hur kan du enligt din åsikt förbättra din mentala hälsa?
 44. Har du listat ut ditt syfte i livet?
 45. Hur långt har du lyckats med att uppnå livets syfte?
 46. Tror du på ett perfekt liv?
 47. Vilka är dina prioriteringar i livet? Lista de 5 bästa.
 48. Vilka är dina största prestationer i livet?
 49. Vilka är de fem bästa sakerna som du känner dig mest tacksam för?
 50. Vem är den viktigaste personen i ditt liv?
 51. Vem är din favoritperson?
 52. Hur viktigt är det att älska och bli älskad för dig?
 53. Hur stor vikt ger du vänskap?
 54. Hur bedömer du pengarnas roll i livet?
 55. Vad ser du som ditt drömjobb?
 56. Vad skulle du vilja ha i ditt drömhus?
 57. Vad är din drömbil?
 58. Vilket är bättre – lätta pengar eller surt förvärvade pengar?
 59. Gör en lista över dina favoritminnen.
 60. Vad gör dig lyckligast?
 61. Vilka är dina mest eftertraktade långsiktiga mål?
 62. Vilka är de kortsiktiga målen du önskar dig mest nu?
 63. Har du alltid kontroll över dina tankar? Eller tar de det över dig ibland?
 64. Hur tror du att du kan ge mer lycka till ditt liv?
 65. Vad är viktigast – att ha vänner eller att vara en vän?
 66. Var ser du dig själv om 10 år?
 67. Lista 5 personer som har påverkat ditt liv mest.
 68. Lista 5 personer som har haft ett negativt inflytande på dig.
 69. Vilka är dina förväntningar på framgång med den nuvarande manifestationen?
 70. Tror du att du kommer att lyckas med denna manifestation?
 71. Gör en lista över dina potentialer.
 72. Hur långt har du lyckats förverkliga din potential?
 73. Hur är din känslomässiga hälsa?
 74. Vilka känslor tror du att du behöver bli av med?
 75. Kan du komma på sätt att bli mer positiv?
 76. Är du redo att omfamna livet efter framgångsrik manifestation?
 77. Vad tror du för närvarande hindrar dig från att leva ditt drömliv?
 78. Vad har du gjort idag för att hjälpa dig att uppnå det perfekta livet?
 79. Lista 5 positiva affirmationer som slår an hos dig.
 80. Hur känns det att hjälpa en främling?

Manifestationsjournalföring fungerar bra eftersom aktiviteten sätter dig på rätt väg oavsett ditt sinnestillstånd – negativ, förvirrad eller stressad. Journalföring ger klarhet i din tankeprocess och håller målet i fokus hela tiden.

När du skriver in i journalen skulle det vara svårt att inte visualisera din framtid. En av de mest kraftfulla manifestationstekniker av visualisering kan vara en spin-off av journalföring. Ännu en anledning att starta en manifestationsjournal!

Journalen ger maximal nytta om den görs varje dag. Avsätt 5-10 minuter för detta. Välj en prompt dagligen och arbeta med den för att hjälpa dig med journalanteckningen.

Du kan fortsätta journalen även efter att ha visat din önskan. Det erbjuder ett sätt att ansluta och upprätthålla en sund relation med dig själv.

Vill veta mer?