5 Tacksamhetsaktiviteter för vuxna

Självförbättring

Tacksamhetsaktiviteter för vuxna

Ofta dikterar sociala normer att du visar tacksamhet för mottagna tjänster. För de flesta av oss är detta inarbetat i vårt beteende att uttrycka uppskattning och säga tack är ett automatiskt svar.

Känner vi oss verkligen tacksamma när vi säger tack? Eller uppleva känslan av uppskattning innerst inne?

Inte exakt. Så, är det vad tacksamhet är?Varför är det viktigt att känna tacksamhet? Vilka är fördelarna med tacksamhet? Och slutligen, hur utövar man tacksamhet?

Den här artikeln samlar allt om tacksamhet. Läs vidare för att lära dig några kraftfulla och lätta att öva tacksamhetsövningar.

Innehållsförteckning

Vad är tacksamhet?

Ordboken definierar tacksamhet som egenskapen att vara tacksam; beredskap att visa uppskattning för och att återlämna vänlighet.

Våra uttryck för uppskattning och tacksamhet är ofta talade ord eller handlingar. Detta är vad tacksamhet är ur en mottagares perspektiv. När tacksamhet uttrycks utan de medföljande känslorna, förlorar den sin sanna mening och syfte. Det blir bara ett automatiskt svar. Även om det kan framkalla det önskade resultatet av att göra personen glad eller känna sig uppskattad, behöver det inte göra något för givaren.

För att ta del av fördelarna med tacksamhet för sig själv, måste det upplevas som en känsla. I ett enklare språk betyder det att du måste vara medveten om känslan och tro på den.

Utan detta är tacksamhetsorden överflödiga. Det tjänar inte givarens syfte och kanske inte heller gynnar mottagaren.

Varför är tacksamhet så viktig?

Tacksamhet är en osjälvisk handling – något du inte är tvungen att göra utan gör det för att du vill. Det kan bäst jämföras med en gåva som ges fritt utan några villkor. Denna otvungen handling används som ett uttryck för uppskattning.

När någon gör dig en bra vändning och du uttrycker din tacksamhet genom ord eller handling, fungerar det som en uppmuntran för personen att fortsätta det goda arbetet. Detta leder till att fler människor gynnas och därmed sätter igång en god cirkel.

Tacksamhet är ofta smittsamt. När det erbjuds i verklig mening med alla medföljande känslor, ökar det glädjenivån och den positiva energin hos givaren och mottagaren. Detta manar både till att göra fler goda gärningar och sprider på så sätt välvilja och positivitet till en bredare krets.

Det är en win-win-situation för alla inblandade. Världen skulle bli en bättre plats med mer lycka, positiv energi och välvilja bland människor. I själva verket är detta behovet av timmen.

Fördelarna med att utöva tacksamhet

Tacksamhet uttryckt i sann mening erbjuder flera fördelar för både givaren och mottagaren. Mer än något annat driver det båda att hjälpa andra.

Förbättrat välbefinnande

Att förmedla din tacksamhet kan ge ett stort lyft för din allmänna mentala hälsa. Känslan av tacksamhet gör dig gladare, fördomsfri, vänlig, lugnare och lättare att umgås med. Det kan förbättra din positiva syn och därigenom hjälpa till att lindra negativitet, ilska och depression.

Stärk relationer

De som uttrycker tacksamhet är mindre benägna till själviskt och narcissistiskt beteende. Det främjar förlåtelse och acceptans av andra som de är. Det förbättrar empatin och minskar aggression. Det är en beprövad teknik för att höja nöjdhetsnivåer och förbättra relationer.

Bättre liv

Tacksamhet är en humörhöjare och har bevisat sin roll i bra sömnmönster. En ökad lycka är direkt kopplad till en minskning av stress och ångest och relaterade sjukdomar. Människor som känner sig tacksamma är mer optimistiska, har bättre självvärde, visar bättre moraliska värderingar och har bättre kontroll över sina känslor. Allt detta leder till mindre fysiska och psykiska besvär eller ett bättre liv.

5 sätt att utöva tacksamhet

När något bra händer dig eller när du får hjälp av någon, kanske du inte är i stånd att uttrycka din tacksamhet fullt ut eftersom du var för stressad eller för upptagen, eller om du var under ett moln av negativa känslor.

När saker och ting väl har lugnat ner sig och du känner vikten av händelsen i ditt liv, skulle du bli överväldigad av en känsla av tacksamhet. Det är aldrig för sent att uttrycka din tacksamhet. Återbesök händelsen, upplev dess fulla effekt och låt den andra personen veta hur du känner. Detta är fördelaktigt för båda.

Här är några idéer om tacksamhetsövningar som du kan dra nytta av.

1. Tacksamhetsbrev

En av de mest kraftfulla tacksamma övningarna, ett tacksamhetsbrev innebär att skriva ett handskrivet brev till den person som har gjort dig en bra tur och du känner dig tacksam över att ha i ditt liv.

Återupplev händelsen/händelserna som utlöste känslan i dig så detaljerat du kan samla in. Och lägg in dem alla i ditt brev till personen. Beskriv personens fantastiska handling av vänlighet eller storsint natur.

Sätt ord på alla de underbara egenskaperna hos personen. Och hur denna gest av välvilja hjälpte dig vid en kritisk tidpunkt i ditt liv och upprepade din tro på mänskligheten.

Om du bor i närheten eller kan göra ett personligt besök, leverera detta brev personligen. Eller kurirera det. Gör det spontant utan föregående antydan. Överraskningselementet ökar de positiva känslorna hos både dig själv och den andra personen.

Du kan också skriva ett mejl.

Några tips på hur man skriver ett tackbrev.

  • Tilltala personen direkt.
  • Skriv som om du pratar med personen. Bry dig inte om stycken eller grammatik.
  • Återupplev händelsen och beskriv dina känslor så detaljerat och djupgående som möjligt.
  • Förklara hur det påverkade ditt liv.
  • Avslöja hur ofta du kommer ihåg händelsen och personen.

2. Tacksamhetsbesök

Tacksamhet besök

Du kan inte uttrycka din tacksamhet bättre än så här. När du personligen besöker personen har du valet att uttrycka din tacksamhet genom att prata om det utan förberedelser eller genom att läsa upp brevet. Båda är mycket effektiva sätt att förmedla din känsla, men att kombinera ett tacksamhetsbrev med ett besök har en liten fördel.

När du avslöjar dina känslor av tacksamhet för personen, kommer du att ha den extra fördelen att observera reaktionerna av lycka och tillfredsställelse hos dem. Detta skulle förmodligen vara det enda du kommer att få ut av handlingen.

När du ser personens glädje och stolthet över att ha hjälpt dig, kommer dina energivibrationer att skjuta i höjden. Samma sak händer för den andra personen också.

När du inser hur bra den här gesten får dig att må, skulle du bli inspirerad att hjälpa andra. Faktum är att gesten fungerar som en stor inspiration för att upprepa handlingen av vänlighet för den andra personen också.

Denna enkla handling att tacka kan sprida så mycket godhet i världen. Utöver detta kan att uttrycka tacksamhet hjälpa dig att övervinna negativitet och dåliga känslor eftersom det uppmanar dig att återuppleva den glädjefyllda händelsen.

När du känner dig nedstämd eller deprimerad bör du springa över ditt minne och komma ihåg händelser i livet som du är tacksam för. Du kanske inte uttryckte din tacksamhet väl vid den tiden. Kanske har du inte fått en möjlighet, eller så känner du att du inte förmedlade tillräckligt bra.

Bättre sent än aldrig. Använd det här tillfället för att avslöja dina känslor och som en konsekvens höja den positiva energin hos alla berörda.

Om ett personligt besök inte är aktuellt och du tycker att det är för opersonligt att skicka ett brev, kan du ordna ett telefonsamtal eller en videochatt med personen.

Några tips för att göra besöket mer fruktbart.

  • Planera ett besök med personen. Säg bara till dem att du vill dela något men var vag om vad du vill dela.
  • När du träffar personen, avslöja din tacksamhet och begär oavbruten tid att läsa upp brevet eller prata om det.
  • Läs brevet utan brådska och ta in personens och dig själv känslor.
  • När du är klar, lyssna på personens reaktion. Diskutera händelsen.
  • Ge brevet till personen.

3. Tacksamhetsdagbok

Tacksamhetsdagbok

Att skriva ner dina känslor är alltid ett bra sätt att behålla fokus på det som finns till hands. Målet med denna aktivitet är att skanna de senaste dagarna eller veckorna och fokusera på 5 händelser du känner dig tacksam för.

Du kan avsätta en fast tid och plats för journalföring. Inramning och atmosfär är viktiga för att få ut maximalt av denna övning. Det är lika viktigt att du är ostörd under hela tiden.

Du kanske inte tycker att det är lätt att fokusera i början. Med träning kommer du att finna det mer naturligt och enkelt.

Ett bra sätt att öka produktiviteten för den här aktiviteten är genom att föreställa dig ditt liv utan de människor, saker eller händelser som betyder mest för dig.

Frekvensen av denna aktivitet kan vara dagligen eller veckovis för att passa din bekvämlighet. Det är viktigt att göra denna övning som en njutbar och frivillig aktivitet och inte som en monoton eller påtvingad sådan. När det blir en tråkig uppgift, något som du borde göra snarare än att vilja göra, kommer det att förlora sitt syfte.

När som helst, om du upplever aktiviteten som tråkig eller obehaglig, bör du göra den mer sällan.

Rekommenderad läsning:

4. Tacksamhetsmeditation

Tacksamhetsmeditation

Meditation anses vara en av de mest effektiva metoderna för att öka mentalt fokus, öka positiviteten och öka produktiviteten. Genom att kombinera det med tacksamhet får resultatet exponentiella fördelar.

Tacksamhetsmeditation skiljer sig något från vanlig meditation. I normal meditation är fokus att hålla sinnet stilla och tomt, medan i tacksamhetsmeditation är målet att visualisera tidigare händelser i ditt liv som du är tacksam för.

När det finns mer än en person eller händelse du vill fokusera på, ge var och en av dem tillräckligt med tid. Du bör flytta ditt fokus från en person eller händelse till nästa först efter att du har avslutat den. Om du snabbt eller slumpmässigt skummar eller tävlar igenom dem alla, är hela poängen med att öva tacksamhetsövningar förlorad.

Meditation är inte en lätt aktivitet att utöva för nybörjare. Mindkontroll och fokus är inte lätt. Kom ihåg ingen smärta, ingen vinst. Med tålamod, uthållighet och uthållighet finns det inget du inte kan bemästra.

5. Tacksamhet vision board

En Vision Board är ett kollage av bilder som du placerar på ett sådant sätt att du stöter på dem ofta under dagen. En tacksamhetstavla skulle bara ha bilder relaterade till människor eller händelser i ditt liv som du är tacksam för.

En bild säger mer än tusen ord. Det finns så mycket sanning i detta. Bara handlingen att samla bilder kan vara en övning i sig. Det tar dig tillbaka till händelsen som fortfarande väcker känslor av tacksamhet hos dig. Detta är en omedelbar humörhöjare.

Du kan använda en pin-up display board för att montera bilderna. På så sätt skulle det vara lättare att ändra dem. Precis som i fallet med en tacksamhetsdagbok, kan du göra detta en gång om dagen eller veckan eller vilken frekvens du är bekväm med.

Avslutande tankar

Att visa tacksamhet är lika viktigt som själva känslan. När du låter den andra personen veta hur deras osjälviska handling förändrade ditt liv, slutar du med att öka deras positiva energi, vilket i sin tur höjer din.

Den enkla handlingen att säga ett hjärtligt tack kan sprida så mycket välvilja med dess ringverkan. I slutändan, när du väljer att avslöja din känsla av tacksamhet, gör du din del för att göra världen till en bättre plats för dig själv och andra.

Rekommenderad läsning: