Tacksamhet vs uppskattning: är de lika eller olika?

Självförbättring

Tacksamhet vs uppskattning

Tacksamhet är en viktig del av manifestationsprocessen med hjälp av attraktionslagen tekniker. Vi använder ofta ersättningsord som uppskattning, tacksamhet och erkännande . Betyder alla detsamma? Om inte, hur olika är de?

Att förstå konceptet för det är viktigt för en framgångsrik manifestation. När du blandar ihop känslan med andra liknande, riskerar du att misslyckas med hela programmet. Tacksamhet och uppskattning – är det två sidor av samma mynt? Vad är en definition av tacksamhet? Låt oss ta reda på innebörden av dessa termer från en auktoritativ källa.

Ordbok säger

De ordbok definierar tacksamhet som egenskapen att vara tacksam; beredskap att visa uppskattning för och att återlämna vänlighet.Uppskattning är erkännande och njutning av någons eller någots goda egenskaper.

Tacksamhet betyder medveten om mottagen nytta, uttryckande av tack, välbelåten .

Erkännande definieras som uppskattning eller beröm för en prestation, tjänst eller förmåga.

Är de utbytbara?

Genom att analysera dessa definitioner kan vi se att betydelserna överlappar vid vissa punkter. Vi förstår av betydelsen att den ena känslan leder till den andra, och börjar med känslan av tacksamhet. Det vill säga tacksamhet leder till tacksamhet, att känna tacksamhet resulterar i uppskattning och erkännande uppstår av uppskattning.

Men i en vidare mening är de utbytbara eftersom de är mycket nära i sina betydelser med bara subtila skillnader mellan dem. Men om du vill vara mer exakt måste du använda rätt ord som tillfället kräver.

Tacksamhet vs uppskattning

Tacksamhet beskrivs som känslan av tacksamhet för något eller någon. Uppskattning är att erkänna någons eller någots goda egenskaper.

Tacksamhetslagen om attraktion

Medan tacksamhet är en känsla, är uppskattning en handling baserad på den känslan. När vi gräver djupare får vi en bättre förståelse för skillnaden mellan dem. Vi kan ha en känsla av tacksamhet utan att agera på den känslan och visa uppskattning.

Tacksamhet blir till uppskattning när vi lever i nuet; vara mer närvarande och mer eftertänksamt medveten. När vi aktivt överväger orsakerna till vårt intryck av någon eller något, börjar vi få fram känslor av uppskattning. Det går att visa tacksamhet utan att vara uppskattande.

Ett exempel kan vara mer användbart för att förstå skillnaden mellan tacksamhet och uppskattning. Du kanske känner dig tacksam för taket ovanför ditt huvud. När du går längre med denna känsla och uppskattar dess komfort, bekvämlighet, skönhet och användbarhet, går du bortom känslan av tacksamhet och erkänner värdet, uppskattande av ditt hem.

En annan definition av uppskattning är erkännande av kvaliteten, värdet, betydelsen eller omfattningen av människor och saker. När vi verkligen uppskattar det inser vi hur något eller någon kan få oss att känna; gladare, ljusare, mer älskad och inspirerad.

För mer om detta ämne, ladda ner vårt arbetsblad för tacksamhetsjournal uppmaningar .

Att förstå tacksamhet

Definiera tacksam. Hämtad från ordboken är den tacksamma definitionen känslan av tacksamhet. Betyder detta att det inte är någon skillnad mellan de två? Antyder det att tacksamhet och tacksamhet är en och samma?

Ordboken ger tacksamheten betydelse som

Erkännande av att ha fått något gott från en annan eller som medveten om erhållna förmåner.

Med enkla ord kan du uttrycka tacksamhet på många sätt; genom att vara volontär i ditt samhälle, donera pengar eller kläder. köpa en behövande person en måltid eller hjälpa främlingar utan att förvänta sig något i gengäld. Du kan anta det som ett sätt att leva.

Å andra sidan är det enda sättet du kan uttrycka tacksamhet genom att säga 'tack'. Inte att säga 'tack' på något sätt är underlägsen uttrycken av tacksamhet. Tacksamhet är verkligen en bra handling. Men tyvärr är det lätt att odla vanan att säga 'tack' utan att faktiskt känna det. Det kan bli ett automatiskt svar.

Att vara tacksam är bra, men tacksamhet är bättre. Hemligheten bakom ett tillfredsställande och inspirerande liv är att leva med tacksamhet. Det hjälper dig att leva ett liv med förmågan att uppskatta hur privilegierad och välsignad du är. Det gör dig snäll och respektfull mot människor och saker omkring dig.

Vikten av att utöva tacksamhet

Vill du ha ett lyckligt och välsignat liv? Öva tacksamhet.

Tacksamhet handlar om att anpassa dina tankar mot att se på den positiva sidan av allt; istället för att fundera över deras negativa aspekter. Det mest otroliga med tacksamhet är att det inte är tidskrävande eller dyrt. Men fördelarna med det är enorma.

Tacksamhet gör oss gladare, friskare och snällare. Det hjälper oss att bli mindre självcentrerade, mindre avundsjuka, mer avslappnade, mer optimistiska med ökad självkänsla. Tacksamhet gör oss mer tilltalande, mer förtroendefulla, mer sällskapliga och mer uppskattande. Som ett resultat hjälper det oss att få fler vänner och förbättra våra befintliga relationer. Tacksamhet har en direkt betydande inverkan på vår fysiska och mentala hälsa.

Kommer det lätt?

Inget bra i livet kommer lätt. Eller för att sätta det i ett annat perspektiv, inget som är värt att ha kommer lätt i livet. Men som ordspråket säger, Ingen smärta, ingen vinst.

Med fördelarna så högt som Mount Everest kan du bli frestad att ta ett snabbt beslut utöva tacksamhet . Tyvärr har du en uppförsbacke i handen för att övervinna dina väl förankrade beteendemönster, såsom själviskhet.

När det går bra tenderar vi att ta åt oss äran, men när det tar en dålig vändning lägger vi skulden på någon annan än oss själva. Det är vår själviskhet på jobbet. För att utöva tacksamhet måste du hålla själviskheten borta. Vi måste lära oss att ge andra kredit för vår framgång samtidigt som vi tar på oss skulden för andras misslyckande.

Det kommer säkert inte lätt. Men när fördelarna vida överväger olägenheterna, skulle det vara värt mödan att börja odla tacksamhet som ett sätt att leva.

Rekommenderad läsning: