100 effektiva tredje ögats chakrabekräftelser

Självförbättring

Tredje ögats chakrabekräftelser

Missar du målet med dina gissningar på senare tid? Känner du att dina förnimmelser inte är lika skarpa som de brukade vara?

Vi önskar alla ett aktivt sjätte sinne någon gång i våra liv. Det hjälper trots allt alltid att veta vad som ska hända i förväg. Eller så blir våra liv lättare när vi kan läsa andras tankar.

Vet du att alla dessa och mer kan göras möjliga genom att aktivera ditt tredje öga chakra?I chakras energisystem är det sjätte chakrat det tredje ögonchakrat, som ligger i mitten av pannan mellan ögonen och ovanför brynet. Detta tros vara sätet för visdom, insikt, samvete och högre medvetenhet.

Chakran måste hållas öppna, balanserade och vid god hälsa för att du ska kunna dra nytta av deras fördelar. Meditation, yoga, affirmationer och mer kan hjälpa dig att uppnå detta.

Den här artikeln tar en ordentlig titt på ämnet och erbjuder dig en omfattande rundtur i det tredje ögats chakra. Här hittar du också listade kraftfulla affirmationer för att läka ditt tredje ögats chakra.

Grundläggande fakta om tredje ögats chakra

 • Tredje ögat Chakra (Ajna Chakra)
 • Placera: På pannan mellan dina ögon
 • Associerad med: Säte för intuition, visdom och insikt
 • När balanserad: Klar vision, aktiv fantasi och förmåga att kommunicera med universum
 • Vid obalans: Ångest, bristande självförtroende, huvudvärk och mardrömmar
 • Färg: Indigo
 • Mantra: Bluff
 • Symbol: Lotus med två kronblad
 • Element: Ljus
 • Yogaställningar: Katt-/koställning, delfinställning, ljusskådning, barnställning
 • Kristaller: Ametist, lila fluorit, blå kvarts, angelit, Azurit
 • Eteriska oljor: Clary Sage, Juniper, Helichrysum

Mer om tredje ögats chakra

Det tredje ögonchakrat, även känt som Ajna-chakrat på sanskrit, är det sjätte bland de sju chakran eller energicentra i vår kropp. Det tros vara kopplat till tallkottkörteln. Chakran eller hjul är virvlar av energi som attraherar energi i närheten och skickar den vidare till andra chakran.

Beläget på pannan, tros det tredje ögats chakra vara fönstret till den andliga världen. Detta chakra fungerar som en bro och utför den viktiga uppgiften att koppla samman våra medvetna och undermedvetna sinnen.

När det tredje ögats chakra är öppet och friskt, är det mediet för självreflektion, andlig kontemplation och klarhet i tanken. Baserat på vad man ser genom det tredje ögat är det verktyget som formar ens tro, perspektiv och verklighet.

Det tredje ögat är sätet för det mest mystiska sjätte sinnet, även känt som intuition, USP eller klärvoajans. Eftersom det är den mest skarpsinniga och kräsna delen av oss, utgör det tredje ögat grunden för vår fantasi, kreativitet, visualisering, självmedvetenhet, urskillning och sunt förnuft.

Relaterad: Vad händer när du öppnar ditt tredje öga?

Tredje ögat Chakra (Ajna Chakra)

Hur blockeras det tredje ögats chakra?

Chakran är energivirvlar som ständigt drar in energi från allt i grannskapet. Eftersom de inte skiljer mellan positiva och negativa energier, lockas negativitet också till dem. Och problemet börjar när negativ energi kommer in i ett chakra.

Negativ energi tenderar att stanna kvar i chakrat och hämmar cirkulationen av energi inom chakrat såväl som bland chakran. Den konstanta strömmande energin som sker inom chakrat saktar ner, vilket gör det svårt att attrahera mer positiv energi för att kompensera negativiteten.

Denna vändning kommer att resultera i att chakrat blockeras och förlorar balansen. När det når detta stadium kommer chakrat att sluta utföra sina vanliga funktioner. Detta kan ha en förödande effekt på dina mentala, fysiska och andliga världar.

Vilka är tecknen på obalans i tredje ögats chakra?

När ditt tredje ögats chakra är ur balans, återspeglas nedfallet i alla områden – fysiskt, mentalt och andligt.

De fysiska symptomen inkluderar:

 • Huvudvärk
 • Suddig syn
 • Yrsel
 • Sinus problem
 • Ansträngda ögon
 • Spänningar i området
 • Hörselproblem
 • Beslag

De mentala nedfallet är:

 • Förvirring
 • Oförmåga att fokusera
 • Brist på intuitiv skicklighet
 • Humörskap och humörsvängningar
 • Mardröm
 • Avskildhet
 • Sömnstörningar
 • Hjärndimma
 • Koppla från verkligheten
 • Oförmåga att hantera rädslor
 • Oförmåga att lära av misstag

När ditt tredje öga chakra är blockerat, skulle du finna dig själv dagdrömma mycket och leva i en parallell värld av din egen fantasi. De känslomässiga kostnaderna inkluderar oro, övertänkande, självtvivel och att känna sig vilse. Ditt sinne kommer att vara stängt för positiva förslag och idéer.

De andliga konsekvenserna av ett blockerat tredje öga chakra inkluderar känslan av att vara vilse i livets väg, brist på syfte och att vara ogenomtränglig för vägledning från den högre makten.

Varför är det viktigt att behålla det tredje ögats chakra vid god hälsa?

Som du kan se kan blockeringen eller obalansen i det tredje ögats chakra försämra oss på så många sätt och detta kommer definitivt att påverka livskvaliteten. För att leva ett lyckligt, hälsosamt och produktivt liv är det viktigt att hålla alla dina chakran i god ordning, speciellt det tredje ögats chakra, eftersom det är sätet för mentalt fokus, visdom och din förmåga att se saker i perspektiv.

Genom att återställa balansen i det tredje ögats chakra försvinner de saker som grumlar ditt sinne, ditt sinne öppnar sig, dina tankar får klarhet och du återfår din insikt och förmåga att fokusera. Du kommer att behöva alla dessa färdigheter och mer för att leva ett normalt och hälsosamt liv.

Hur bibehåller man balansen i tredje ögats chakra?

Trots alla fördelar det medför är öppningen av tredje ögats chakra enkel och lätt att inkludera i din dagliga rutin. Några av de vanliga teknikerna som används för att bibehålla god hälsa i det tredje ögats chakra och hålla det öppet och balanserat är:

Meditation – Det här är en utmärkt teknik för att skingra och avvärja negativ energi och inleda positivitet. Regelbunden träning av chakrameditation är precis vad läkaren beordrade för god chakrahälsa.

Yoga - Varje chakra kommer med sina egna speciella yogaställningar för att ge dem rätt sorts fokus och stöd. Att träna Fish Pose, Child's Pose och Shoulderstand är tänkt att öppna upp och läka ett blockerat tredje ögats chakra.

Affirmationer – Att upprepa dessa positiva uttalanden kan öka din moral och hjälpa dig att bli av med negativiteten som är instängd i ditt chakra.

Visualisering – Föreställ dig indigofärgat ljus som strömmar in i ditt sinne och flödar ut och bär negativiteten med sig. Denna enkla övning kan ge önskat resultat.

Inkludering av Indigo-färgen i vardagen, med användning av kristaller och eteriska oljor, och att sjunga det chakraspecifika mantrat hjälper till att läka chakrat.

Bekräftelser för den goda hälsan hos tredje ögats chakra

Även om det finns olika tekniker för att öppna upp ett blockerat tredje ögats chakra och hålla det i god ordning för ditt allmänna välbefinnande, är positiva affirmationer de lättaste att öva och minst påträngande.

Hur kan affirmationer hjälpa?

Affirmationer fungerar på utövarens tankesätt genom att ge självförtroende och självförtroende. När de negativa tankarna och känslorna ersätts med positiva, skulle det vara lätt att anta de rätta strategierna för läkning av tredje ögats chakra.

Upprepade affirmationer kan åstadkomma en vändning i tankesättet som du annars trodde var ofattbart. När du har gett upp hoppet och resignerat till ett liv i vanlighet, kan affirmationer få dig ur allt det och få dig tillbaka på rätt spår för att förverkliga dina drömmar.

Hur använder man tredje ögats chakrabekräftelser?

Chakrabekräftelserna för tredje ögat syftar till att väcka ditt undermedvetna. Med detta återfår allt som har varit osynkroniserat såsom intuition, fokus, klarhet i sinnet och verklighetskänsla sin balans.

Regelbunden övning av chakrabekräftelser kan hjälpa till att hålla dem balanserade och vid god hälsa. Om det finns en blockering i chakrat, kan mer intensiva sessioner av affirmationer ta bort hindret och rensa chakrat från negativ energi.

Att öva på affirmationer är hur lätt som helst. Du kan välja några affirmationer åt gången som slår an hos dig och som hänför sig till de problem du står inför. Säg dem högt eller i ditt sinne. Du kan också skriva ner dem i en dagbok. Du kan lyssna på dem eller titta på dem som en video. Du kan också göra dem till en del av en visionboard och visa den där du besöker.

Tanken är att hålla tanken högst upp i ditt sinne hela dagen. Oavsett vilken metod du väljer är konsistens av största vikt.

100 effektiva tredje ögats chakrabekräftelser

 1. Jag värdesätter och tror på mina intuitiva förmågor.
 2. Jag lär mig värdefulla lärdomar av mina tidigare erfarenheter.
 3. Jag litar på universum och jag får vägledning.
 4. Jag vänder mig inåt och utåt när jag söker visdom.
 5. Mitt sinne är klart och fridfullt.
 6. Jag är naturligt kopplad till universum och allt i det.
 7. Jag är intuitiv, intelligent och ansluten till mitt inre
 8. Jag litar alltid på min intuition.
 9. Jag betraktar tidigare misstag som inlärningsupplevelser.
 10. Jag är intrikat bunden till den högre makten.
 11. Jag vägleds av universums djupaste visdom.
 12. Varje upplevelse, bra eller dålig, är en möjlighet att lära sig och växa.
 13. Mitt livs syfte är tydligt och synligt för mig.
 14. Mina handlingar är i linje med mitt livs syfte.
 15. Jag är öppen för att ta emot vitalitet och positiva vibbar.
 16. Jag är redo för nya upplevelser.
 17. Jag kan se och uppskatta helheten.
 18. Jag kryssar utan ansträngning mot mitt mål.
 19. Jag har en kraftfull och levande fantasi.
 20. Jag vårdar min ande och är i synk med dess krav och skyldigheter.
 21. Jag är den ultimata sanningen.
 22. Mitt liv är i linje med verkligheten.
 23. Jag är ärlig och autentisk.
 24. Jag tror att mitt högre goda kommer till liv.
 25. Jag vänder mig till min inre visdom för vägledning.
 26. Visdomen i mitt undermedvetna hjälper mig att uppnå det högsta goda.
 27. Allt i detta universum är synligt för mig genom mitt tredje öga.
 28. Jag lyssnar på min inre röst när jag är osäker.
 29. Jag tänker och uppfattar med tydlighet.
 30. Mitt sinne är öppet, rent och starkt.
 31. Mitt sinne är aktivt, hälsosamt och motståndskraftigt.
 32. Jag litar på mitt sjätte sinne för att göra bra val.
 33. Mitt inre är alltid säker på vägen framåt.
 34. Mitt undermedvetna är medvetet om tidigare erfarenheter och är medvetet om sanningen.
 35. Min inre medvetenhet vet mer än vad jag är medveten om nu.
 36. Jag släpper alla hinder som hämmar mitt inre vägledningssystem.
 37. Mitt sinne är fritt från alla hinder och är öppet för nya möjligheter.
 38. Mitt sinne är alltid öppet och rent och jag är alltid i jakten på sanningen.
 39. Jag väljer alltid att vara äkta och sanningsenlig i alla situationer.
 40. Jag väljer att följa mina psykiska förmågor med ett öppet sinne.
 41. Jag litar på universum och vet att det aldrig kommer att belasta mig med mer än jag kan hantera.
 42. Allt jag strävar efter i livet kan jag hitta inom mig själv.
 43. Jag är intuitiv och insiktsfull.
 44. Jag är förnuftig, intelligent och perspektiv.
 45. Jag har ett ljust, skarpt och fantasifullt sinne.
 46. Min fantasi är omfattande och obegränsad.
 47. Min gränslösa fantasi är en källa till häpnad och inspiration.
 48. Jag välkomnar och omfamnar originellt och kreativt tänkande.
 49. Mina drömmar är inte definierade eller begränsade av den fysiska verkligheten.
 50. Jag släpper tvivel och osäkerhet och omfamnar hopp och tro.
 51. Jag är i perfekt linje med mitt autentiska högre jag.
 52. Jag är i linje med mina drömmar och mål.
 53. Jag är öppen och anpassningsbar inför förändringar och nya möjligheter.
 54. Jag omfamnar förändring eftersom jag vet att den tjänar mitt högre bästa.
 55. Jag tror verkligen att förändringarna sker för det högre bästa.
 56. Jag accepterar förändringarna som sker i mitt liv och omfamnar det nya jaget.
 57. Jag är fullt medveten om universums tecken som är uppenbara i mitt dagliga liv.
 58. Jag respekterar min inre kunskap och litar på att mitt undermedvetna vet vad som är bäst för mig.
 59. Jag har obegränsad tillgång till mitt inre vägledningssystem.
 60. Visdomen i mitt inre är djupgående och obegränsad.
 61. Jag har en klar vision för att se vägen framåt.
 62. Jag har tro och övertygelse i min vision att gå vägen med tillförsikt.
 63. Jag litar på att mitt undermedvetna tar den väg det visar, även när andra är skeptiska.
 64. Jag litar på mitt inre och magi händer varje gång.
 65. Min intuition guidar mig alltid i rätt riktning och gör mig aldrig besviken.
 66. Min insikt vägleder mig att ta inspirerad handling med tillit och tro.
 67. Stegen framåt är tydliga för mig då jag styrs av mitt inre.
 68. Svaren jag söker är gömda inom mig.
 69. Jag omfamnar och överlämnar mig till det högre goda till gagn för alla.
 70. Jag överlämnar mig villkorslöst till universum och låter det villigt vägleda mig.
 71. Jag kan se allt som händer i mitt liv med klarhet.
 72. Jag är öppen för att omfamna visdom från mitt inre.
 73. Jag lyckas alltid manifestera vad jag än lägger mitt hjärta på.
 74. Jag litar helt på och följer vad mitt hjärta säger.
 75. Jag vet att jag är på rätt väg att förverkliga mitt livs syfte.
 76. Jag har direkt tillgång till universums visdom.
 77. Jag är den eviga källan till min sanning och min kärlek.
 78. Jag tar hjälp av mitt inre vägledningssystem för att få tillgång till djup visdom.
 79. Jag släpper det förflutnas trauman och förlåter alla inblandade.
 80. Jag accepterar och omfamnar mina psykiska förmågor utan tvivel eller villfarelse.
 81. Jag är klok, intuitiv och insiktsfull.
 82. Universum är mitt ledstjärna.
 83. Jag lever i nuet.
 84. Jag tror att de utmaningar som universum ställer framför mig är möjligheter att växa.
 85. Jag tar fullt ansvar för mina ord och handlingar och den verklighet jag skapade.
 86. Jag känner igen ljuset som lyser inom varje själ.
 87. Jag accepterar den väg som universum valt för mig utan förbehåll eller tvivel.
 88. Min medvetenhet utvecklas och expanderar hela tiden.
 89. Mitt sinne är tillräckligt öppet och expansivt för att se andras åsikter.
 90. Jag släpper alla illusioner och omfamnar den osminkade sanningen.
 91. Jag tror att mitt liv går precis där det ska.
 92. Jag skapar medvetet mina verkligheter.
 93. Mitt liv är fullmatat av möjligheter och möjligheter.
 94. Jag är säker på att allt är bra i mitt liv.
 95. Jag har inga problem med att höra min andes röst.
 96. Jag känner mig trygg och säker att följa den väg jag valt.
 97. Jag känner igen sanningen i min själ och ansluter till den.
 98. Jag håller mitt sinne öppet för inspiration och motivation.
 99. Jag förlåter det förflutna och mig själv för tidigare överträdelser.
 100. Jag accepterar och älskar mig själv villkorslöst.

Avslutande tankar

Om du hyser tvivel om huruvida du ska följa de goda rutinerna för att hålla chakran friska, behöver du inte leta längre. Bara om du tar hand om dig själv ordentligt kommer du att bli fri från de negativa effekterna av dålig hälsa. Minskat fokus, försämrat omdöme, bristande insikt och avbrott i verkligheten är ingen skratt.

Kom ihåg att inte tänka på affirmationer som en trollstav som kan ge tillbaka god hälsa över en natt. Tålamod, uthållighet och beslutsamhet kan hjälpa dig att återhämta din hälsa i tid.

Återigen, hur lång tid det kommer att ta för affirmationerna att ge dig de önskade resultaten beror på hur ner-och-out ditt tillstånd är och hur uppriktig du är i att följa läkningsprocessen. Tidig intervention och tro på processen är nyckeln till snabb läkning.

Resurser relaterade till chakrabalansering