100 hjärtchakrabekräftelser

Självförbättring

Hjärtchakrabekräftelser

Har du någonsin undrat varför du misslyckas i din strävan efter kärlek? Eller varför är dina relationer smärtsamma och kortlivade?

Har du problem med att öppna ditt hjärta för att ge och ta emot kärlek? Eller har du svårt att vara snäll, medkännande och förlåtande mot andra såväl som dig själv?

Kolla inte vidare. Orsaken till alla dessa problem måste vara symtom på blockerat hjärtchakra .Om det lämnas utan uppsikt kan ett blockerat och obalanserat hjärtchakra orsaka förödelse i ditt liv. Dina relationer med dina nära och kära kommer alltid att förbli ansträngda och fyllda av spänning. Även din relation med dig själv kommer att bli svår.

Den här artikeln utforskar sätt att öppna upp och avblockera hjärtchakrat och återfå balansen med kraftfulla hjärtchakrabekräftelser. Du hittar också en lista över vanliga positiva affirmationer för hjärtchakraläkning.

Innehållsförteckning
  Lägg till en rubrik för att börja generera innehållsförteckningen

  Grundläggande fakta om hjärtchakrat

  • Hjärtchakra (Anahata Chakra)
  • Placera: I hjärtregionen
  • Associerad med: Kärlek, känslor och förmåga att ansluta
  • När balanserad: Andlig medvetenhet, ge och ta emot kärlek, förlåt och bildar känslomässiga band
  • Vid obalans: Oförmåga att känna empati, kärlek och medkänsla, hjärtproblem
  • Färg: Grön
  • Mantra: Jams
  • Symbol: 12 kronbladslotus
  • Element: Luft
  • Yogaställningar: Camel Pose, Cobra Pose, Wheel Pose, Eagle Pose
  • Kristaller: Jade, Green Aventurine, Rose Quartz, Amazonite, Emerald
  • Eteriska oljor: Ros, lavendel, jasmin

  Mer om hjärtchakrat

  Hjärtchakrat är det fjärde chakrat som ligger i mitten av ditt bröst ovanför bröstbenet. Det är förknippat med relationer och känslor som kärlek, medkänsla, förlåtelse och empati.

  Närvaron av det livgivande hjärtat och dess centrala läge i kroppen gör hjärtchakrat till centralpunkten i chakrasystemet. Detta chakra tar på sig den centrala rollen och förbinder de nedre och övre chakrana. Det anses vara bron som förbinder jorden med gudomlig kraft.

  Hjärtchakrat styr vår känsla av lycka, inre frid, tillit, mod, vänlighet, tacksamhet och förmågan att relatera till andra och binda samman. Det är sätet för självkärlek, respekt för andra, känslomässig kontroll och upprätthållande av sunda gränser.

  Alla dessa gör hjärtchakrat till den viktigaste faktorn för starka hälsosamma relationer. Desto mer anledning till att den bör hållas i gott skick.

  Hjärtchakra (Anahata Chakra)

  Anahata Chakra symbol

  Varför blockeras hjärtchakrat?

  Chakran, som är energicentra, attraherar alla energier i sin närhet. Nackdelen med detta är att de kan attrahera negativ energi också. När negativ energi kommer in i ett chakra förblir den kvar och blockerar flödet av energi i chakrat såväl som bland chakran i kroppen. Detta kommer att leda till blockering och obalans i chakran.

  Denna negativa energi kan komma från människor, saker eller händelser du är involverad i. Eftersom hjärtchakrat är sätet för känslor och känslor, kan alla sorters negativa känslor resultera i att det blockeras. Som ilska, hat, sorg, rädsla och svartsjuka. Stress, ångest och depression spelar också en viktig roll för att hjärtchakrat blockeras.

  Konflikt i relationer kan leda till en mängd negativa känslor och kan skada hjärtchakrat. När hjärtchakrat fylls med negativ energi stagnerar det och hämmar det fria energiflödet.

  Energivirvlarna eller snurrande energifälten i chakran saktar ner eller till och med stannar. Detta betyder att chakrat är ur balans och inte längre kan attrahera positiv energi i det på egen hand. Det är ett allvarligt problem.

  Hur vet man att ditt hjärtchakra är blockerat?

  Blockeringen i hjärtat kan vara av varierande intensitet. Lindriga blockeringar är mycket vanliga och under det normala livet åtgärdas det och man återfår balansen. Men för vissa människor ibland kan detta problem kvarstå under längre perioder på grund av andra yttre faktorer. När det ignoreras eller inte tas om hand omedelbart kan blockering av hjärtchakrat få allvarliga återverkningar.

  Oftast känns blockering i hjärtchakrat internt och stannar kvar inom personen. Några av de vanligaste tecknen på detta är:

  • Ensamhet och blyghet
  • Ångest och stress
  • Sorg och depression
  • Brist på förlåtelse
  • Frånvaro av medkänsla och empati

  Ibland blir detta giftigt och kommer att resultera i att personen slår ut mot människorna runt omkring dem och världen i allmänhet. Eller det kan leda till lägre nivåer av självvärde och självförtroende. Tecken är:

  • Hat och svartsjuka
  • Harm och hämnd
  • Håller agg
  • Hårt dömande av andra
  • Höga förväntningar från andra
  • Söker godkännande från andra
  • Överberoende av andra för känslomässig tillfredsställelse
  • Oförmåga att släppa taget om det förflutna
  • Dysfunktionella relationer

  Varför är det viktigt att öppna upp hjärtchakrat?

  Som du kan se kan symtomen på blockeringen av hjärtchakrat allvarligt påverka din normala funktion. Det kan förstöra din lycka och sinnesfrid. Din självrespekt och ditt självförtroende kommer att försvinna. Dina relationer lider oerhört och resulterar ofta i uppbrott.

  Om du låter detta tillstånd fortgå länge, skulle du falla in i depression. Detta orsakar fler negativa tankar och känslor, vilket leder till att blockeringen blir värre. När du väl är instängd i denna onda cirkel av depression och chakraobalans, skulle det vara en monumental uppgift att ta dig ur den.

  Det ideala sättet att hantera en obalans i hjärtchakrat skulle vara att identifiera och ta itu med den så tidigt som möjligt. När allt kommer omkring, säger ordspråket, ett stygn i tiden sparar nio.

  För mer information, se vår guide om nio tecken på att hjärtchakrat vaknar .

  Hur återställer man balansen i hjärtchakrat?

  Obalansen i hjärtchakrat kan orsaka förödelse i ditt liv men att återställa balansen är inte så svårt som du kan föreställa dig. Här är några enkla tekniker för att anpassa och läka ditt hjärtchakra.

  Chakra meditation – En meditationsövning där du fokuserar på hjärtchakrat. Du kan lita på färg, mantra, kristall och/eller eteriska oljor som är specifika för chakrat för att göra det mer fokuserat.

  Yogaställningar – Att träna hjärtchakraspecifika yogaställningar kan hjälpa till att öppna upp chakrat.

  Affirmationer – Dessa enkla positiva uttalanden kan göra dig en värld av gott.

  Kristallterapi – Att placera hjärtchakraspecifika kristaller i bröstregionen har visat sig vara till hjälp.

  Aromaterapi – Regelbunden användning av eteriska oljor kan hjälpa till att hålla hjärtchakrat avblockerat.

  Kom nära naturen – Eftersom grönt är färgen på hjärtchakrat finns det inget bättre sätt att lägga till färgen i ditt liv än att spendera mer tid med växter eller ute i det fria.

  Att införliva mer grön färg i ditt dagliga liv, inklusive mer grön mat, skandera hjärtchakramantrat och andningsövningar (hjärtchakraelementet är luft) är några fler alternativ för att återställa balansen i hjärtchakrat.

  Bekräftelser för att öppna upp hjärtchakrat

  Affirmationer är positiva uttalanden som du upprepar för att öka ditt självförtroende och din självkärlek. Eftersom hjärtchakrat är kopplat till känslor och känslor, kan affirmationer relaterade till kärlek, medkänsla och helande hjälpa.

  Hur hjälper affirmationer?

  Upprepade affirmationer kan med tiden föra in mer positiva känslor och känslor. När mer positivitet flödar i hjärtchakrat, annulleras eller tvingas den negativa energin som blockerar det ut. I slutändan kommer detta att hjälpa till att öppna upp chakrat och återfå balansen.

  Hur använder man affirmationer för att låsa upp hjärtchakrat?

  Affirmationer ger de bästa resultaten när de upprepas med fokus och ett lugnt sinne. Detta innebär att tidigt på morgonen och strax före läggdags är de perfekta tiderna för att upprepa dem. Se till att avsätta tillräckligt med tid för träningen så att du blir ostörd. Du kan upprepa dem högt, eller i ditt sinne, skriva ner dem i en dagbok, lyssna eller titta på ett förinspelat spår. Du kan också göra dem till en del av en visionboard.

  Relaterad:

  100 läkande hjärtchakrabekräftelser

  Hjärtchakrat handlar om känslor och känslor. Så, bekräftelserna är alla relaterade till hjärtefrågor som kärlek, vänlighet, medkänsla, hopp och tacksamhet.

  Här är 100 hjärtchakrabekräftelser som du kan välja mellan.

  1. Jag är kärlek.
  2. Jag förtjänar kärlek.
  3. Jag älskar andra utan begränsningar.
  4. Jag älskar mig själv villkorslöst.
  5. Jag har tillgång till oändlig och evig kärlek.
  6. Jag lever ett välbalanserat liv.
  7. Jag förlåter fritt andra och mig själv.
  8. Kärlek är den vägledande kraften i mitt liv.
  9. Jag erbjuder kärlek och accepterar kärlek utan förbehåll och utan ansträngning.
  10. Mitt liv är fyllt av tacksamhet och nåd.
  11. Jag omfamnar människor, saker och situationer som de är.
  12. Jag är lugn och fridfull.
  13. Jag väljer att ansluta till mina medväsen i detta universum genom kärlek och respekt.
  14. Jag riktar kärleken mot mig själv.
  15. Mitt hjärta utstrålar kärlek och medkänsla.
  16. Jag lever i harmoni med mina medmänniskor.
  17. Jag släpper villigt all ilska och förbittring.
  18. Jag förlåter mina misstag. Jag lär mig av dem.
  19. Det finns ett överflöd av kärlek i universum.
  20. Mitt hjärta är rent och öppet för kärlek.
  21. Jag väljer att ge och ta emot kärlek varje dag.
  22. Jag är naturligt kopplad till allt annat i detta universum.
  23. Mitt hjärta är fritt från tidigare värk och skador.
  24. Det är okej för mig att älska och bli älskad.
  25. Jag är oerhört tacksam för alla välsignelser.
  26. Mitt hjärta är fullt av glädje och tacksamhet.
  27. Jag älskar, accepterar och tror på mig själv,
  28. Mitt hjärta är fullt av kärlek.
  29. Jag är helt öppen och fri att älska.
  30. Jag förlåter mig själv helhjärtat för tidigare misstag.
  31. Jag förlåter dem som behandlade mig illa.
  32. Mitt hjärta är fyllt av det gröna ljuset av osminkad kärlek.
  33. Jag släpper all min bitterhet och agg.
  34. Jag frigör mig från känslorna av förbittring och hat.
  35. Jag är positiv och självsäker.
  36. Jag är fri och oberoende.
  37. Jag har full kontroll över mina känslor.
  38. Jag tillåter inte andra att misshandla och skada mig.
  39. Jag är den eviga källan till kärlek och ljus.
  40. Jag stöder eller engagerar mig inte i sårande och giftiga beteenden.
  41. Jag är pålitlig och pålitlig.
  42. Jag är värdig oändlig och villkorslös kärlek.
  43. Jag öppnar mitt hjärta för kärlek och medkänsla från universum.
  44. Jag behandlar andra med respekt och vänlighet.
  45. Jag känner medkänsla och empati för mina medmänniskor.
  46. Jag lever i nuet.
  47. Jag älskar och är älskad.
  48. Jag är kärleksfull och älskvärd.
  49. Jag utstrålar positivitet och ren kärlek.
  50. Jag väljer att vara snäll mot mig själv.
  51. Mitt hjärta är i linje med den mest kraftfulla energivibrationen av kärlek.
  52. Jag omfamnar helt den jag är och tillåter mig själv att växa.
  53. Jag väljer att koppla upp mig och inte koppla bort.
  54. Jag väljer att vara snäll och medkännande och att inte döma och hata.
  55. Jag förtjänar beröm, tillbedjan och kärlek.
  56. Jag förtjänar alltid kärlek.
  57. Jag utstrålar och attraherar positiv energi.
  58. Jag är symbolen och förebudet för kärlek och medkänsla.
  59. Jag lever ett liv fyllt av kärlek.
  60. Jag älskar allt med mig villkorslöst.
  61. Jag omfamnar min godhet och mina fel utan reservationer.
  62. Mitt hjärta drivs av den obegränsade positiva energin av kärlek och medkänsla.
  63. Jag accepterar mina fel och brister med nåd.
  64. Jag tillåter mig själv att vara ofullkomlig och ofullständig.
  65. Jag är tacksam. Jag är fridfull.
  66. Jag älskar mig själv lite mer för varje dag.
  67. Jag väljer att älska mig själv lika mycket som jag älskar andra.
  68. Jag har försonat mig med mitt förflutna. Jag njuter av min present.
  69. Jag har accepterat och är i fred med mitt förflutna, nuet och framtiden.
  70. Jag är en kraftfull kärlekskraft i universum.
  71. Varje partikel i min kropp pulserar med kärlekens frekvens.
  72. Mitt hjärta ekar av kärlek.
  73. Jag väljer att älska och inte hata.
  74. Jag är kär i den vänliga och generösa själen som stirrar på mig från spegeln.
  75. Jag andas i kärlek; Jag andas ut hat.
  76. Jag älskar livet och låter livet älska mig.
  77. Jag bygger kärleksfulla relationer.
  78. Jag känner mig trygg och säker i en kärleksfull relation.
  79. Kärlek är katalysatorn, mitt ledstjärna och den ultimata sanningen.
  80. Jag är snäll mot mig själv.
  81. Jag tillåter mig själv att älska.
  82. Människorna i mitt liv är kärleksfulla och omtänksamma.
  83. Jag känner mig trygg att vara mig själv.
  84. Jag känner igen kärlekens kraft.
  85. Jag låter kärlekens kraft läka mitt hjärta.
  86. Jag sprider kärlek och lycka vart jag än går.
  87. Mina relationer är en källa till oändlig glädje.
  88. Jag ser andra som de är och accepterar dem villkorslöst.
  89. Jag välkomnar och tar emot hjälp och stöd från andra.
  90. Jag hittar sätt att vara mig själv utan att skada andra.
  91. Jag försöker aktivt läka mig själv.
  92. Jag accepterar universums välsignelser med nåd och tacksamhet.
  93. Jag är en förlåtande och kärleksfull person.
  94. Jag lever i balans med andra.
  95. Jag lyssnar på mitt hjärta.
  96. Jag låter kärlek fylla mig och vägleda mig.
  97. Jag är för evigt ansluten till den gränslösa Universella kärleken.
  98. Jag får tillbaka den kärlek jag ger multiplicerat.
  99. Jag släpper all negativ energi från mitt hjärtchakra.
  100. Mitt hjärtchakra är öppet och perfekt balanserat.

  Avslutande tankar

  Förebyggande är alltid bättre än att bota. Det är idealiskt för att hålla hjärtchakrat vid god hälsa med regelbunden meditation, bekräftelse eller yoga. Även om det blir blockerat, låt inte saker glida och låt saker komma till sin spets. Ju tidigare du vidtar avhjälpande åtgärder, desto mindre svårigheter kommer du att behöva gå igenom och desto lättare kommer du att återfå chakrabalansen.

  Att bibehålla ditt hjärtchakra i robust form är avgörande för ett lyckligt och fridfullt liv samt för att njuta av starka och sunda relationer. Det första steget i denna riktning är att utöva självkärlek och omfamna dig själv vårtor och allt.

  Resurser relaterade till chakrabalansering